Gadekæret – hvad sker der lige nu?

Målet med det arbejde, der foregår ved Grindsted Gadekær lige nu, – og i nær fremtid, er at forbedre muligheden for aktiviteter, forskønne og skabe varierede grønne oplevelse for borgerne.

Først på året blev der fældet et antal træer for at skabe lys, luft og plads. Samtidig giver dette bedre forhold for de tilbageværende træer.

Netop nu bliver søen udvidet en smule og renset for uønsket vækst.

Der graves forsænkninger i terræn mod syd og øst for at skabe et ”sumpet naturområde”, der kan indeholde vand i særlige våde perioder.

Det opgravede jord lægges op og jævnes ud på det omliggende areal for at sikre et større tørt område.

I løber af de næste 6 måneders tid, når vejret tillader, bliver der finplaneret og sået græs samt plantet små buskgrupper på udvalgte steder.

Gadekæret vil dels komme til at fremstå som et ”tørt område” med klippet græs til forskellige aktiviteter, dels et ”Sumpområde” med Naturpræg  (biodiversitet).

Dette arbejde  står Aalborg Kommune for, i tæt dialog med repræsentanter fra Samrådets Byudviklingsgruppe.

Efterfølgende er planen, at der anlægges en træbro på ca. 40 meter over ”Sumpområdet” fra flisesti i sydvest til opholdsområde i øst.

Til etableringen af en sådan bro er der søgt fondsmidler.

Ole Kjær
for Byudvikling
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
November 2019

Renovering af Grindsted Hallen – Nyt tag og tagrender

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har i et samspil med GIF dannet en arbejdsgruppe bestående af Jane Gamborg, Ole Schwarz, Per Aagaard Nielsen og Lasse Breddam, som bl.a. har haft som mål at få igangsat et renoveringsarbejde af Grindsted Hallen.

Der har – med deltagelse af AK Bygninger og serviceleder Lars Præsius – været afholdt et møde for at vurdere tilstanden af Grindsted Hallen. Fra gennemsynet blev det konkluderet, at der af hensyn til både aktivitet, sikkerhed og økonomiske forhold var et påtrængende behov for at renove Grindsted Hallen – primært tag og tagrender.

Med det som baggrund har AK Bygninger (Aalborg Kommune) efterfølgende givet tilsagn om bevilling til gennemførelse af renoveringen af Grindsted Hallen i 2020. Fra udvalget – stor TAK til Aalborg Kommune for lydhørhed og BEVILLING!!

Det er for Grindsted og Uggerhalne – og især for brugerne af hallen – en dejlig nyhed (FØRJULEGAVE), idet både Grindsted Skole og hallen er vigtige hjørnestene i vores lokalsamfund – så endnu engang TAK for samspil og bevilling!

På ARBEJDSGRUPPENS vegne / lasse
November 2019

HammerHattene skal atter have nissehuer på

Det er blevet koldt, så HammerHattene skal atter have sine nissehuer på – det sker lørdag den 7. december kl. 11 på ”Trekanten” i Uggerhalne/Kinnerup. Skriv allerede nu dato og klokkeslet ind i din kalender!

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne er vært ved gløgg og æbleskiver og naturligvis sodavand til børnene.

Vi har gjort det før – så Samrådet opfordrer alle borgere i Grindsted og Uggerhalne/Kinnerup til, at vi sammen gør det til en årlig julebegivenhed!

Vi håber – at nissehuerne kan blive på HammerHattene julen over!

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
November 2019

Raggedy Anns i Borger- & Kulturhuset

Fredag den 1. november slog Kulturudvalget under Samrådet døren op til en hyggelig og pyntet sal i Borger- & Kulturhuset.

Godt 80 mennesker havde bestilt billetter til en aften i selskab med gode venner og naboer og ikke mindst til musik fremført af “the Raggedy Anns.” Inden musikerne gik på podiet, var der spisning – lækre tapasretter fra Gæstgivergaarden i Gandrup.
Kl. 20 gik “the Raggedy Anns” på scenen. De var i den grad veloplagte og kunne virkelig få publikum med sig med deres smittende humør og deres gode sange og tekster. “Raggedy Anns” består af tre mænd og to piger, som sang. Sangene blev kædet sammen med muntre indslag, primært fortalt af de to piger.
“Raggedy Anns” levede i høj grad op til vore forventninger. Det blev en forrygende aften  med et fantastisk og veloplagt publikum. Vi vil gerne takke alle for den store opbakning til vores arrangement. Uden jer ingen fest!
Vi er allerede godt i gang med at arrangere næste musikbegivenhed – reserver allerede nu fredag den 31. januar, hvor “Pretenders” kommer og spiller.
Vi glæder os til at se jer – og vender senere tilbage med flere oplysninger.
Kunst & Kultur
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne Samråd
November 2019

NYT i Borger- & Kulturhuset!

Torsdag eftermiddage fra kl. 16 til 18 vil der være aktiviteter i caféen for alle.

Du kan låne børnebøger, fagbøger og romaner fra Vodskov bibliotek.

Du kan komme med dine egne brugte bøger og låne andres.

Du kan deltage i workshop om brug af smartphone og computer. Tag gerne din egen med.

Du kan spille kort og brætspil.

Du kan købe kaffe, te, øl og sodavand.

Kom og mød andre fra byen og få nogle hyggelige timer. Alle er velkomne.

Vi starter torsdag d. 24. oktober.

Bestyrelsen 
Oktober 2019

Koncert i Grindsted: RAGGEDY ANNS

Grindsted-Uggerhalne Samråds Kulturudvalg indbyder til spisning og koncert i Grindsteds nye kulturhus bag Grindstedhallen den 1. november. Billetter kan købes ved medlemmer af kulturudvalget (først til mølle) og prisen er 250,- for koncert og koncertmenu. Program: 18.30 – 20.00 Koncertmenu og 20.00 – 22.00 Koncert. Kontakt Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 6199 2302.

The Raggedy Anns har sine rødder I Aalborg, men henter sin inspiration fra den amerikanske bluegrass country og folk scene. Medlemmerne er fra Skagen, Højene, Skyum, Skive og Aalborg. Aalborg-bandet er efterhånden blevet et af landets mest eftertragtede bands inden for genren med bl.a. job på Tønder og Skagen Festival. Med de to frontfigurer Stine Flyvholm og Katrine Schmidt, fortolkes der både energiske bluegrassnumre og melankolske folk historier. De bakkes op af guitaristerne Anders Duus og Steffen Thomsen, og kontrabassist Mark Kühn.

Hvorfor navnet?
Bandet har navn efter en over 100 år gammel kludedukke fra Indianapolis, som blev gjort populær af en designer, Johnny Gruelle.
Der findes store fanklubber og hele supermarkeder i USA med ting og sager til kludedukkefamilien.

 


Hvad er Bluegrass?
I 1940’erne var oldtime/country blevet tilpasset tidens populærmusik, og som bolværk mod dette arbejdede Bill Monroe, en sanger og mandolinspiller fra staten Kentucky på at raffinere og viderudvikle spillet på de traditionelle instrumenter og den flerstemmige sang. Countrymusikken havde fjernet sig fra den oprindelige rustikke stil med banjoen og violinen som de dominerende instrumenter, dem der holdt fast ved denne stil optrådte mest som pauseklovne ved countryshows eller som indslag der skulle gøre de konservative tilfreds. Bill Monroe var en af dem, der holdt fast ved den gamle stil, men han var ude på at forny den for at lave et bolværk mod de nymodens strømninger i countrymusikken.

Efter tilnavnet på hans fødestat The Bluegrass State kaldte han sit band The Bluegrass Boys. Sidst i 1940’erne havde han efterhånden udviklet den stil, der kom til at danne skole og som bestod af guitar, violin og banjo fra det klassiske oldtimestringband plus mandolin og kontrabas. Hans sang var influeret af bluesmusikken uden at den mistede kontakten med rødderne i de gamle angelsaksiske folkesange, og mellem hvert vers improvisererede instrumenterne en solo meget inspireret af jazzensimprovisationer. Grundrytmen dannes af kontrabassen og guitarens dybe strenge på 1. og 3. taktslag og guitarens høje strenge og en mandolinakkord på 2. og 4. taktslag, der giver musikken dens særlige hoppende rytme.

Vel mødt til koncert i KBHB Kultur- og Borgerhuset i Hammer Bakker.

 

The Raggedy Anns spiller i Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker 1. november 2019

Fredag, den 1. november 2019 kommer

The Raggedy Anns

og spiller i Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker.

Det er ikke første gang vi har hyret dette orkester, idet de også spillede til Festen ved Gadekæret i 2018. Her spillede de så godt, at vi har lyst til at høre dem igen.

 

Billetter kan købes ved medlemmer af Samrådets kulturudvalg (først til mølle).

Pris: 250,- for koncert og koncertmenu.

Gå gensyn

Kulturudvalget

  • Ellen Høg, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 61992302
  • Birthe Søborg, Hüttel Sørensenvej 123, Vodskov, tlf. 21600094
  • Helle Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 26958512
  • Ellen Nygaard Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 22242472
  • Villy Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 61163930
  • Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 23923068

Fest ved Gadekæret i Grinsted, lørdag den 7 september 2019

Samrådets kulturudvalg indbyder til:

Fest ved Gadekæret lørdag, den 7. september 2019.

Program:
14.00 – 15.00 Underholdning for børn og unge i alle aldre med de berømte DET FLYVENDE KUFFERT CIRKUS
14.00 – 18.00 Der kan købes kage, kage, sodavand og øl
15.00 – 16.00 Cirkusskole ved DET FLYVENDE KUFFERT CIRKUS.
16.00 – 16.45 Lokalt band spiller Kim Larsen sange.
16.45 – 17.45 Mad fra bål (salg) – FDF sørger for aftensmaden. Kulturudvalget står for salg af drikkevarer.
17.45 – 18.00 Lokalt band spiller Kim Larsen sange.

NB. Det er gratis at deltage – Der vil være opstillet telte med borde og stole

På gensyn
Kulturudvalget

Sommerfest i uge 34

Kig ind på kalender for at få en oversigt over sommerfestens aktiviteter.

Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter
Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.