Paddehatte i Grindsted

Tirsdag den 20. august afslører Samrådet for Grindsted & Uggerhalnes udvalg for Byudvikling og Byforskønnelse et kunstværk i Grindsted. Afsløringen sker kl. 16.30 i forbindelse med, at foreningslivet indleder sin årlige sommerfest. 

Har du lyst til at være med ved indvielsen, skal du bare møde op ved hjørnet af ”Gennem Bakkerne” og ”Uggerhalnevej” i Grindsted. Samrådet er vært ved et glas champagne og sodavand.

Samrådet har siden sin start ønsket at opstille kunstværker i Grindsted og Uggerhalne. Udfordringerne har været mange, bl.a. kunsttype, kunstner, placering, finansiere osv.

Opgaven blev placeret i Forskønnelsesudvalget, hvis medlemmerne hurtigt blev enige om, at det måtte være noget med træ for at markere byernes placering ved Hammer Bakker.

En ide om at det kunne være noget, der, af en ”kunstner” med motorsav, blev skåret ud af et egetræ, blev forfulgt.

Resultatet er, at Svend Erik Thomasen, Lild Strand har skåret tre paddehatte ud af en egestamme. Inge Ravn har yderst velvilligt stillet en egnet plads til rådighed på skråningen neden for hendes hus på Uggerhalnevej i Grindsted. En placering som sikrer, at byens borgere og forbipasserende kan nyde synet af paddehattene, der skyder op ad skråningens jord.

Vognmand Niels Christian Skindbjerg sponserer sand og hjælp med maskineri ved opsætning. Borgere i Grindsted har hjulpet til ved gravearbejdet. Havearkitekt Ole Kjær, Grindsted har rådgivet og stillet sin ekspertise til rådighed under hele processen; Ole sponserer dagens traktement.

Hvad så med Uggerhalne: Samrådet har endnu et velegnet egetræ sponseret af Simon Madsen, Grindsted; en egnet placering i Uggerhalne og Svend Erik Thomasen har givet tilsagn om at lave endnu tre paddehatte. De vil blive fremstillet inden for kort tid. Vi satser på, at der er sat tre lignende paddehatte op i Uggerhalne sent sommer eller tidlig efterår.

Det er Samrådets håb, at byernes borgere vil tage godt i mod paddehattene, nyde synet af dem og være med til at passe godt på dem.    

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Formand Ole Schwarz
Grindsted, august 2013

Temamødet for Børn & Unge

Den 4. juni gennemførte Samrådet i samarbejde med foreningslivet, Skolen og Kirken et temamøde om forholdene for Børn og Unge i Grindsted og Uggerhalne. 

Forud for mødet var der med hjælp fra Dagplejen, Børnehaven og Skolerne i Grindsted og Vodskov gennemført en spørgeskemaundersøgelse med fokus på børnenes ønsker til fritidsmuligheder i lokalområdet.

Du kan læse om resultatet af Temamødet her på hjemmesiden – klik her.

 

Vi rykkede op på prioriteringslisten

Vi kom langt op på prioriteringslisten i Cykelhandlingsplan 2013 med cykelstien: Uggerhalne – Vodskov.

Cykelhandlingsplan 2013 er netop offentliggjort af Trafik & Veje i Aalborg Kommune; heraf fremgår det så betydningsfulde for vores lokalsamfund, at planen har topprioriteret 10 cykelstier i by og 1o cykelstier på land. Blandt de prioriterede landcykelstier er Uggerhalne – Vodskov, som jo er den ene af de to cykelstier, som samrådets Cykelstiudvalg har arbejdet hårdt på at fremme anlæg af.

Næste trin i vores arbejde består så i at arbejde for, at vores cykelsti bliver anlagt så hurtigt som muligt; her skal vi dog lige huske på, at handlingsplanen strækker sig over flere år, men vi vil gøre hvad vi kan for, at vores sti anlægges tidligst muligt.

Hvad så med vores lokalprojekt: ”Lille cykelsti” mellem Grindsted og Uggerhalne? Den har vi bestemt ikke glemt, men arbejder sammen med Trafik & Veje på at udarbejde en plan for dens placering, finansiering og anlæggelse. Her ser det ud til, at vi må bede lokalsamfundet om hjælp, men herom senere, når vi kender betingelserne for cykelstiens anlæggelse. 

Ved denne milepæl er det vigtigt for mig at sige: Godt gået af Cykelstiudvalget, og borgere, som har hjulpet os med at nå målet!

Bendt Grønborg, formand for Cykelstiudvalget
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Grindsted, juli 2013

Cykelhandlingsplan 2013 ved at blive udarbejdet

Aalborg Kommune har over en længere periode arbejdet med at få lavet en Cykelhandlingsplan til erstatning for den eksisterende Cykelstihandlingsplan som løb fra 2009 – 2013.

I den endnu eksisterende plan er cykelstien mellem Uggerhalne og Vodskov placeret som nr. 19 ud af 19 over cykelstier i landdistrikter. Cykelsti mellem Grindsted og Uggerhalne er slet ikke prioriteret!!

Cykelstiudvalget under Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har vedholdende arbejdet på at få ændret denne prioritering. Udvalget har i sit arbejde dels udarbejdet data over den eksisterende rute mellem Grindsted og Vodskov, dels opstillet en række argumenter for at cykelsti er absolut påkrævet.

Vi har taget udgangspunkt i, at begge stier er skoleruter – farlige skoleruter, når man færdes på cykel. Prøv lige et øjeblik at overveje: Vodskovvej er 5,8 m bred – altså 2,9 fra midte til vejkant. En bus er 2,6 m bred. Der er ikke megen plads til en purk på cykel, når bussen møder et andet bredt køretøj. Og dem kommer der jo en del af + andet trafik til og fra motorvejsramperne og til Vodskov. Resultat: yderst få børn på cykel, for hvem vil satse sit barns liv. Der er heller ikke mange voksne på cykel, det er jo lige så farligt for dem!

Gennem en række møder med embedsværket i Teknik- & Miljøforvaltning og over for politikere og ved stormøder om cykelforhold i kommunen har vi fremlagt vore synspunkter, som er bakket op af skolebestyrelser ved Grindsted og Vodskov skoler og Træningsenheden Nord, Hammer Bakker (Botilbuddet Attruphøj).

Senest har vi i et høringssvar til den ny Cykelhandlingsplan 2013, der opererer med fem indsatsområder: Pendlercyklisme, Multimodalitet (Hvad embedsmænd dog ikke kan finde på at skrive! – kan oversættes til: cyklen sammen med andre transportmidler), Børn på cykel, Trafiksikkerhed, Fritidscyklisme.

Vi har blandt andet svaret:          

 • Indsatsområderne bør prioriteres.
  Vi finder alle 5 indsatsområder vigtige, men ikke lige vigtige. Sæt Børn på Cykel og Trafiksikkerhed øverst på en prioriteringsliste. Børn udgør en potentiel stor cykelgruppe, men forholdene skal være således, at forældre tør lade deres børn cykle til skole, til fritidsfaciliteter etc.
 • Børn i trafikken skal opprioriteres.
  Bliv nu færdige med at forbedre forholdene for børn i trafikken, inden kommunens begrænsede ressourcer bliver brugt på prestigeprojekter som cykelparkeringshuse, pumpestationer (må da være en privat og ikke offentlig sag) og elektroniske informationstavler – brug det gode leveråd: Gør det vigtigste først!
 • Målsætningen om at øge antal cyklister med 10% over 12 år er mindre ambitiøst, end vi kunne ønske os.
  Vi er da fuldstændig overbevist om, at kommer kommunen vore cykelstiønsker i møde, så vil det generere væsentligt øget cykeltrafik mellem vore byer af både børn og voksne.
  Hovedstrukturplan 2013 har fokus på service- og oplandsbyer (med stor fokus på servicebyernes ve og vel) derfor kunne vi ønske, at cykelhandlingsplanen fokuserer på mobiliteten mellem serviceby og oplandsbyer. Denne pendlertrafik kan i stor grad foregå på cykel, såfremt der findes en tryg cykelsti.
 • Fasthold nu opdelingen i by og land.
  Det er vigtigt at sikre, at yderområderne i kommunen bliver synlige i cykelsammenhænge. Vi frygter, at byområdet får for megen fokus i forhold til landområdet. I den eksisterende plan blev der fx etableret 5 cykelstier i byområdet og kun 1 i landområdet. Det fortæller alt om, hvor fokus indtil nu har været!
 • Sammenhæng i cykelrutenettet.
  Vi finder, at der mangler sammenhæng i det regionale stisystem. Der mangler sammenhæng mellem by og land. For vores del vil vi pege på, at den manglende cykelstistrækning mellem Vodskov og Kinnerup, medfører, at der her er et eklatant hul i cykelruten fra Aalborg til Skagen. Den skitserede rute igennem Hammer Bakker ad grusvejen ”Gennem Bakkerne” er absolut urealistisk. Denne skovgrusvej er ikke forsvarlig som pendlerrute en stor del af året, hvor morgen- og eftermiddagstrafikken falder i den mørke tid – børnene tør ikke, de voksne vil ikke. Der cykler ingen på den hullede og storstenede grusvej, ikke engang mountainbikere med deres brede dæk cykler der. Vi bor her, så vi ved det!

Cykelstiudvalget vil fortsætte sit arbejde med at påvirke embedsværk og politikere, så denne højst tiltrængte cykelsti bliver etableret.

Bendt Grønborg, formand for
Grindsted & Uggerhalne Samråds Cykelstiudvalg

Håndbold-børn har brug for hjælp

Når den nye håndboldsæson begynder til efteråret, har GIFs håndbold-unger brug for voksne til at hjælpe med træningen. 

Vi har behov for er par trænere til vores U6/U8(uøvet) og et par til vores U8/U10 hold.

 Du skal have lyst til at træne/lege med ungerne én gang om ugen.
Du behøver ikke være noget håndbold-geni, det drejer sig mest om leg!

 Det er vigtigt for GIF og for Grindsted, at vi har aktiviteter i byen for børn og unge, så byen ikke “dør helt ud”. Har du lyst til at give et nap med, skal du bare henvende dig til bestyrelsen.

 Sverri Müller-Johannesen
Grindsted Idrætsforening
Grindsted, maj 2013

Politikermøde i Grindsted

Til efteråret – onsdag den 23. oktober – arrangerer Samrådet, forud for kommunalvalget, møde med lokalpolitikere.

Kom og mød politikere, der træffer beslutninger, som påvirker udviklingen i vores lokalområde.

 Vi vender senere tilbage med flere informationer om mødet.
 Sæt kryds i kalenderen onsdag den 23. oktober, kl. 19
 
 Ole Dahl
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PD 

Samrådets pris for Årets Smukke Byggeri 2012 uddelt

På Samrådets generalforsamling i går den 15. maj, blev Samrådets pris for Årets Smukke Byggeri 2012 uddelt til ejerne af Uggerhalnevej 31 i Grindsted, Lisbeth og Per Mølgaard Madsen.
Det var Samrådets formand Ole Schwarz der overbragte prisen til Lisbeth og Per i form af en stentøjsplakette udført af den lokale kunstner Margit Plougstrup. Stentøjsplaketten kan monteres udvendigt på huset.

 Lisbeth og Per Mølgaard Madsen med præmien for den smukke renovering
af deres hus på Uggerhalnevej 31 i Grindsted.
Foto: Dennis Villumsen Serup, Vodskov Avis. 

Ole Schwarz anførte i sin tale, at den renovering Lisbeth og Per har gennemført af hus og have på Uggerhalnevej 31 i høj grad matchede de kriterier, Samrådet har sat op for tildeling af prisen Det samme må indstillerne have ment, for der var flest stemmer på nr.31 efter at en konkurrence har været annonceret i HammerNyt og på hammernyt.dk samt i lokalpressen.

Ole Schwarz citerede fra en af indstillerne: ”På Uggerhalnevej 31 findes et flot rødstenshus, her bor Lisbeth og Per Mølgaard Madsen. De overtog huset fra Else Jensen, også kaldet Else Møgelmose, for ca. 4 år siden. Huset trængte til den renovering, som parret har foretaget. Det er virkelig lykkedes! Ikke nok med at huset er endevendt både udvendigt og indvendigt, huset er også ført tilbage til sit oprindelige udseende. Bl.a. er en senere påbygget kvist fjernet, og i stedet er der monteret ovenlysvinduer.

Niels Jørgen Jensen, Uggerhalne, tidligere murer, som har boet i huset med sin forældre har besøgt parret og udleveret originale papirer på huset. Foruden den flotte renovering er haven samt flisebelægningen udført i enkel stil, som passer perfekt til huset. Lisbeth og Per har udført et forbilledligt renoveringsarbejde, som bør præmieres”.

Det blev det så onsdag aften i Sognegården i Grindsted, hvor Lisbeth og Per sammen med en meget nyfødt baby fik overrakt præmien. Tillykke!

Samrådet havde udlovet rødvin, velvilligt sponseret af Superbrugsen i Vodskov, til indstillerne; det blev Tove og Finn Hannibal, Grindsted, der fik overrakt rødvinen af Ole Schwarz.

Tove og Finn Hannibal, Grindsted med vinpræmien.
Foto: Dennis Villumsen Serup, Vodskov Avis.
 

 

PD

Mere om temaaften for børn og unge

Til din organisation/forening!                                                     

Fokus på vore børn og unges fritidsaktiviteter!

Samrådet i Grindsted og Uggerhalne har tidligere forespurgt de organisationer og foreninger, der arbejder med børn og unge i Grindsted og Uggerhalne, om de ville være med til en temaaften om dette emne.

Alle har sagt ja – tak for det!

 Aftenen bliver:

Tirsdag, den 4. juni

Kl. 19.00 – 21.00

Sognegården i Grindsted

Samrådet og Grindsted skole har fået udarbejdet spørgeskemaer, der uddeles inden temaaftenen til de unge og til børnenes forældre (for de yngste børn).

Skolen har lovet at udlevere skemaerne og få dem samlet ind.

Samrådet vil efterbehandle skemaerne – således at besvarelserne kan bruges til vores temaaften den 4. juni.

Alle deltagende organisationer/foreninger tilbydes at deltage med et antal personer.

Om det er en eller flere personer, der repræsentere jeres forening denne aften – er ikke vigtigt.

Men det er vigtigt at din organisation deltager!

Vi beder om, at du tilmelde dig til undertegnede med det antal personer, der deltager fra din forening/organisation senest den 26. maj.

Vi ses den 4. juni til en spændende debat om fritidsaktiviteter for vore børn og unge.

Med venlig hilsen

 Ole Schwarz
Formand for samrådet i Grindsted og Uggerhalne
Høgevej 6, Grindsted
Telf. 9638 6858
Mobil: 2392 3068
Mail: oleschwarz@stofanet.dk

Skal vi være årets landsby næste gang?

Vi bør understøtte Samrådet og Borgerforeningen at forskønne vore byer. Vi må altså løfte i flok, være enige om at være lidt kritiske og prøve at gøre noget ved det. 

Måske trænger vinduerne til lidt maling, eller er det indkørslen – ja, forhaven kunne måske også trænge til en kærlig hånd, måske lidt oprydning efter vinteren? 

Noget af dette kunne pynte gevaldigt op i vore byer.

 Det må være i alles interesse, at vi året igennem kan sige: Vi bor i en pæn og ren by. Vi vil jo også gerne at de huse, som er til salg, kan sælges, og køberne vil gerne til en pæn og nydelig by.

A.M.B.

Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.