Pris til årets gode og smukke byggeri og det gode byrum 2021

Endnu en gang skal vi have udpeget årets gode og smukke byggeri i Grindsted og Uggerhalne. Vil du være med, så læs videre og hør hvordan.

Samrådet har fokus på Grindsted og Uggerhalnes forskønnelse. Rådet har side 2012 præmieret årets gode og smukke byggeri og det gode byrum. Smukt renoverede huse i begge byer har vundet. I mange år var prisen en stentøjsplakette fremstillet af Margit Plougstrup. Margit er flyttet og vi har ikke flere plaketter.
Samrådet har bedt Nicolaj Köhne om at designe en ny. Nicolaj, der er en ung lokal kunstner, har skabt en smuk stålplakette, med et stiliseret motiv af Hammer Bakker med skov; vi uddelte Nicolajs plakette første gang i 2020.

Samrådet ønsker med sin pris at fremme godt og smukt byggeri i landsbyerne, byggeri som passer ind i vore landsbymiljøer. Vi ønsker at anspore borgerne til at gøre det samme og dermed bidrage til, at det er attraktivt at bosætte sig i vore byer.
Men også at have fokus på det, vi kalder det gode byrum. Anlæg og projekter, som på en god og smuk måde bidrager til byernes forskønnelse.
Vi tænker også på smukke haveanlæg, som binder have og hus sammen til en helstøbt enhed. Haveanlægget skal vende ud mod hovedfærdselsårerne i Grindsted og Uggerhalne, så forbipasserende kan se, hvor pænt det kan gøres og tænke, her vil jeg gerne bo!

”Det er vigtigt, at vi er mange om at pege på en vinder”, siger Samrådets formand, Ole Schwarz. ”Derfor beder vi interesserede borgere indsende forslag med en kort begrundelse – gerne også med et fotografi”.

 

Et eller flere af nedenstående kriterier til præmiering af Smukt og Godt Byggeri og det Gode Byrum skal opfyldes:

  • Den gode arkitektur. Gode og smukke nybygninger opført i Grindsted, Uggerhalne og Kinnerup. Bygninger, som passer ind i landsbymiljøer og som er med til at fremhæve deres egenart netop som landsby. Her vil bygninger, som er innovative også klimateknisk og som kan tjene som et godt eksempel til efterfølgelse opnå en fortrinsstilling ved bedømmelsen.
  • Den gode renovering. God og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger, der bidrager til at bibeholde og gerne genskabe de kvaliteter, der ligger i den oprindelige, men nu afdæmpede landsbyarkitektur. Et renoveringsprojekt kan være at tilbageføre til det oprindelige, men også et projekt, hvor der tilføres moderne kontrastskabende elementer.
  • Det gode byrum. Andre anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse. Det kan være et samlende ”torv”, Væresteder, andre spændende aktivitetsrum, identitetsskabende kunst, herunder kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggeri og anlæg i byerne.
  • Det smukke haveanlæg. Vi ønsker også at præmiere den smukke forhave, som vender ud mod de to byers hovedstrøg: Grindstedvej, Vodskovvej ind til Kinnerupgaard, Uggerhalnevej og Espelunden og som derved er med til, at den forbipasserende får et positivt indtryk af byrummet.

Indstilling. Byernes borgere kan indstille projekter, som opfylder en eller flere af ovenstående kriterier til præmiering. Projekter skal være afsluttet inden for det seneste år – altså i 2021.

Du skal indsende dit forslag med en kort begrundelse, gerne vedlagt foto til: Ole Schwarz Høgevej 6, Grindsted, 9310 Vodskov (oleschwarz@gmail.com)
Vi skal have dit forslag senest søndag den 1. maj.

Ud fra de indkomne forslag udvælger komiteen det projekt, der skal præmieres.

Præmieringen sker ved Samrådets generalforsamling den 18. maj.

Vi ønsker at sige forslagsstillerne tak og sætter nogle flasker vin på ”højkant”. Vi trække lod blandt indsenderne. Navne på de udtrukne vil ligeledes blive offentliggjort ved generalforsamlingen, på hammernyt.dk og på FB ”9310 Grindsted, Uggerhalne og Hammer Bakker.”

Kunst og Kultur
En projektgruppe i
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Februar 2022 

Pretenderskoncert AFLYST

På grund af  den usikre coronasituation er koncerten med Pretenders den 29. januar udskudt til senere.

Samrådet
Januar 2022

Jule- og Nytårshilsen fra Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Julen har mange traditioner og en af dem er Samrådets Jule- og Nytårshilsen.

Ved samme lejlighed giver vi et kort rids af hvad, der er sket i 2021.

Vi har, som alle ved, haft Covid-19 tæt på, men til trods for denne ubehagelige sygdom har vi formået at holde to bestyrelsesmøder og en forsinket generalforsamling.  Referaterne kan du se på hammernyt.dk. Vi har også formået at gennemføre mange opgaver.

 

Aktiviteter i 2021:

Cykelsti–arbejder fortsat med 2-1 vejen gennem Grindsted samt vedligehold af cykelstien.

Børne- og unge – arbejder med at få fornyet skaterbanen og ser på, om der kan skaffes økonomi til nyt underlag til Multibanen.

Kunst- og Kultur

Fik afholdt en koncert med The Pretenders den 30. januar i Kulturhuset – det blev en stor succes.

Den 9.august gennemførte vi en koncert i Uggerhalne. Vi fik et tilbud fra Aalborg kommune og slog hurtigt til.

Den 11. september lave vi et stort arrangement ved Gadekæret, hvor vi endelig fik indviet vores bro samt holdt samrådets 10 års fødselsdag. Der var taler af Rådmand og Sparekassedirektør samt underholdning for børnene. Der var musik i telte af to band og om aftenen fortsatte vi, med hjælp fra Kulturhuset, fejringen med grillmad og en koncert. En dejlig dag!

 

HammerHattene fik traditionen tro sine Nissehuer sat på den 11. december med servering af Gløgg og æbleskiver. Hyggelig time på Trekanten i Uggerhalne/Kinnerup.

Lokalhistorie har mange leveret spændende historiske projekter og dette fortsætter naturligvis i 2022. Vi har nu har fået bogen ”Før og Nu” på gaden. Et projekt, som Poul og Ole Faaborg har stået for. Oplaget er næsten udsolgt. Poul har herudover holdt lokalhistorisk foredrag i Kulturhuset.

Hjemmesiden udvikles fortsat og vi håber, at borgerne vil bruge den som en vigtig informationskilde. Alle de lokale foreninger er nu enige om, at bruge hjemmesidens kalender, så det kan blive et vigtigt værktøj (oversigt) så overlapninger undgås. 

Skoleudvalget har ikke haft den sædvanlige dialog med skolen. Igen er Covid-19-situationen kommet i vejen.

Når møderne atter starter, vil vi bl.a. se på statistikker, bl.a. for elevantal i skolen og antal dagplejere i forhold til behovet.

Byudvikling arbejder fortsat med at få udviklet og udvidet vore byer. Vi støtter lokale lodsejere i at få tilladelse til at udstykke nye grunde, og vi tror på, at tingene falder på plads, så lodsejeren kan starte udstykningerne i 2022. Som vi ofte har sagt: Skolen og andre institutioner er vigtige for vore byer, derfor flere boliger.

Byudvikling har nedsat to projektgrupper:

PR har nu fået sit eget liv og er blevet en selvstændig projektgruppe. Den består nu at repræsentanter fra Kultur- og Borgerhuset, GIF, FDF, Borgerforeningen og Samrådet. Kirken overvejer at deltage.

Vi arbejder primært med at synliggøre vore byer over for folk, der kunne ønske at flytte hertil. Herudover arbejder vi på at synliggøre lokale aktiviteter.

Det grønne hold fungerer perfekt. Holdet sørger for at vedligeholde byporte, HammerHatte, betonkreationer og broen ved gadekæret.

Samrådet arbejder fortsat, sammen med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker, i ”Landsbyklyngen omkring Hammer Bakker”. Det er der kommet 5 spændende fællesprojekter ud af. Aalborg kommune har nu bevilliget ca. 1.000.000 kr. til at videreføre arbejdsgruppernes arbejde.  Der er etableret en bestyrelse for Landsbyklyngen hvor de seks Samråd har repræsentanter.

Projekt Hammer Bakker er også et fællesprojekt med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker. Her arbejder vi på at få dette projekt inddraget i det nye ”Mødested”. Vi samarbejder også med: ”Projekt Vandtårn” og det store nye projekt (på 700 ha), som Aalborg Kommune har igangsat med Botanisk Forening og Natur Danmark.
I Projekt ”Mødested”, som er et projekt under Landsbyklyngen, har Samrådet en  repræsentant i styregruppen.

Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker, som er en selvstændig forening med egen bestyrelse, arbejder Samrådet fortsat tæt sammen med.

Ja, der er trods alt sket en del i 2021, selvom Coronakrisen har udskudt meget, og sådan vil det måske også blive i 2022. Men, lad os være optimister og tro på, at vore mange frivillige fortsat kan udføre vigtige opgaver for vores lokalsamfund, så vi fortsat kan have dejlige, aktive byer for både nuværende og kommende borgere!

 

Lad os slutte med at ønske borgere i Grindsted og Uggerhalne en Glædelig Jul

og et godt og Lykkebringende Nytår!

Bestyrelsen
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
December 2021

Så lykkedes det!

I år kom Covid-19 lykkeligvis ikke i vejen for nissehuepåsætning på Trekanten i Kinnerup. Til gengæld var omgivelserne for første gang snedækkede, da HammerHattene lørdag skulle iklædes deres nissehuer.

Tove Hannibal har været i systuen og kreeret de smukke huer i XXXL-størrelse, som nu pynter HammerHattene. En dejlig tradition, som Samrådet har indledt for mange år siden.

Efter at hattene havde fået deres huer på, var der glögg, æbleskiver, saft, sang, tale af formanden og masser af snak blandt deltagerne.

En hyggelig time på den snedækkede Trekant i gode venners lag!

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
11. december 2021 

 

Så skal HammerHattene atter have hue på

Vinter, kulde og jul er på vej, så HammerHattene skal atter have nissehue på – det sker

lørdag den 11. december, kl. 11 på ”Trekanten” i Uggerhalne/Kinnerup.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne er vært ved gløgg og æbleskiver og naturligvis sodavand til børnene.

Vi har gjort det før – og vi gør det nu igen – indbyder borgere i Grindsted, Kinnerup  og Uggerhalne til denne årlig julebegivenhed!

HammerHatte og Nissehuer hører sammen julen over! 

 Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
December 2021

Rockmusikken rykker ind i Kulturhuset i Grindsted

The Pretenders 

 En af Danmarks ældste rockgrupper, Pretenders, dannet i 1966 i Brønderslev, spiller op i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER den 29. Januar 2022 med fællesspisning kl. 18.30 – 20.00, Musik kl. 20 – 22. Gruppens repertoire vil være særdeles velkendt af mange. Gruppen holder nemlig fanen højt og spiller de kendte rocknumre fra 60’erne af Beatles, Hollies, Searchers m. fl.

 60’er rock 

– Pretenders er et af Danmarks førende 60’er rockbands – i hvert fald når vi selv skal sige det, fortæller Sten Fuglsang, bassist og sanger i orkestret.

De faktuelle forhold taler for, at der er noget om snakken. 

Orkesteret spiller 60’er rock, og har gjort det siden etableringen i 1966. de spiller med samme besætning som ved dannelsen plus en, der kom til i begyndelsen af 1970’erne. 

Hvis de ikke er det eneste band i Danmark med den historie, er de i hvert fald et blandt få. 

– 1968 blev vi vindere i DR’s Toppen af Poppen, datidens X-faktor, og både dengang og nu er vi specielt kendte for vores flerstemmige sang, fortæller Sten Fuglsang. 

 Musikalsk udvikling 

Tiden står jo ikke stille, og det har Pretenders heller ikke gjort. 

Efter mange år på landevejene og nogle års pause med at optræde siden 1990’erne, er bandet for alvor genstartet i 2014. 

I tilgift til 60’er numrene er repertoiret udvidet med de bedste rocknumre fra kendte grupper og solister i 1970’erne og 80’erne. 

 To forsangere 

– Vi har et meget varieret spillesæt”, forklarer Sten Fuglsang, ”det omfatter bl.a. numre af Chuck Berry, Beatles, Stones, Clapton, Who, Searchers, Dylan, Credence Clearwater Revival, Eagles, Dire Straights, Doobie Brothers, Fleetwood Mac, Traveling Wilburys.

– Både fordi vi spiller meget forskellige numre, og ikke i den samme stil hele tiden og fordi vi har to forsangere med meget forskellige stemmer, så er vi aldrig kedelige at høre på i længere tid, bedyrer han.

 Original besætning 

Medlemmerne – dengang som nu – er: Poul Vejby, forsanger og guitarer, Mogens Dyrberg, trommer og cajun, Ib Dalgaard-Nielsen, forsanger og mundharpe, Martin Bøgild, guitarer og korsang, Jens Dalgaard-Nielsen, guitarer og korsang samt Sten Fuglsang, basguitar og korsang.

Benn, Bowie og Berlin. Grue, Grin og (G)rovmord – forfatteraften med fællesspisning i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER

I et samarbejde med ORDKRAFT gennemfører Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER endnu et nyt tiltag:

Benn, Bowie og Berlin. Grue, Grin og (G)rovmord – forfatteraften med fællesspisning i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER Hammer Bakker, Hammervej 88, Grindsted – 27. oktober.

Kom og oplev de to forfattere Anna Grue og Benn Q Holm flankeret af bassisten Albert Reinholdt.

Benn Q Holm tager dig med til Berlin i 70´erne med sin seneste roman ”Et stykke af tiden”.

Anne Grue lægger op til gys, når hendes hovedperson Anne-Maj Mortensen løser mordgåden i  ”Døden i kurbadet”.

Albert Reinholdt forkæler øregangene med gedigen jazz i pausen, hvor der kan købes øl, vin og kaffe.

Kom og hyg dig med dine naboer og andet godtfolk.

 

Billetter købes påwww.ord-kraft.dk

Forfattermedley kl. 19.00 – 22.00 – vælg billet 1 til 100 kr.

Fællesspisning kl. 17.30 – 18.45 – vælg billet 2 til 175 kr.

 

 

Benn, Bowie og Berlin. Grue, Grin og (G)rovmord – forfatteraften i Hammer Bakker

Sikke en dejlig sandwich med to af Danmarks toneangivende forfattere – eller er det en cocktail på en af Berlins hippe barer i 1970´erne? Du inviteres til en uforlignelig forfatteraften der – som bøffen i burgeren – også byder på KontraJazz af international klasse.

Først skal vi sammen med Benn Q. Holm fordybe os i hans seneste roman ”Et stykke af tiden”. En bog, der ankommer i Berlin 1976, hvor hovedpersonen Ben rejser til byen for at læse et år på universitetet. Der er optøjer, terrorisme, men også en sær søvngængeragtig atmosfære i den opdelte by, som en lomme i tiden. Og så er David Bowie flyttet dertil. Det bliver 12 måneder, der vender op og ned på alt i Bens liv. Ikke mindst da han møder sit livs kærlighed, Sabine, i Murens skygge. Spænd sikkerhedsbæltet og gør klar til en tidsrejse.

Og så er det krimidronningen Anna Grues tur. Grue, der især er kendt for at stå bag bogserien om detektiven Dan Sommerdahl. Anne Grue kommer og fortæller om sit arbejde med krimien ”Døden i kurbadet”, der er andet bind i hendes serie om efterlønsmodtager Anne-Maj Mortensen. Anne-Maj er denne gang taget på spaophold for at forkæle sig selv efter en hård knæoperation, men snart indfinder der sig et mord hun skal løse. Bevæbnet med sine krykker og et lager af smertestillende medicin begiver hun sig ud for at opklare den makabre handling – og det sker ikke mindst med en god portion humor og masser af spænding. Forestil dig Miss Marple, Fru Hyacinth og så Anna Grue selv i en skønsom blanding.

Og nu til burgeren: Imellem de to forfattersamtaler underholder Albert Reinholdt med sin kontrabas. Albert Reinholdt fik i 2018 prisen Årets Nordjyske Jazznavn. Sin unge alder til trods har han boet og studeret på Cuba, været på tur og indspillet i flere dele af verden, herunder Brasilien, Italien, Spanien, de baltiske lande og selvfølgelig Danmark rundt. Han har været ind og ud af konservatoriet et par gange, og har levet som selvstændig musiker fra en alder af blot 21 år.

Alt i alt et overflødighedshorn af litteratur og musik, der vil læske din gane, nulre dine tæer, give dig gåsens hud og ikke mindst fylde dine øregange med den fineste fløde.

Du kan endda vælge at begynde aftenen med et hyggeligt måltid sammen med dine naboer og andre litteraturinteresserede.

Fællesspisning – menu:

1 varm ret
Confiteret unghanebryst med citronskal, karse og saltede nødder
Rødvinssauce med nedkogt hønsefond
Hertil stegte små kartofler vendt med persille og smør
Grøn sprød salat med urter og sylterier

 

Aalborg Boghandel sælger forfatternes bøger og andet godt for bogelskere.

 

Samarbejdspartnere: Ordkraft, Landdistriktspuljen.

Samrådet holder generalforsamling d. 25. oktober 2021

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling mandag, den 25. oktober 2021i Kultur- og borgerhuset i Grindsted.

Vi starter med spisning kl. 18.00. Hvis du vil deltage i spisningen, beder vi om, at du tilmelder dig hos formanden på 2392 3068 eller til oleschwarz@stofanet.dk

Kl. 18.30 overrækker vi Årets Pris (2019 og 20) til vinderen af den lokale konkurrence om det gode og smukke byggeri og det gode byrum.
Det er 7. gang, at vi overrækker denne pris til et smukt byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne.

Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45.
Dagsorden i.h.t. vedtægterne – som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk

Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet, og projektlederne for udvalgene vil efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg.

Der er følgende faste udvalg: Ungeudvalg, Kulturudvalg, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, PR-gruppen, Grønt Hold, Hjemmeside og Skoleudvalg.
Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Vi afslutter mødet med, at Svend Klitgaard fra Aalborg kommunes Parkforvaltning kommer og fortæller om den forvandling der er sket i Hammer Bakker samt hvad fremtiden bringer.
Afslutning ved formanden.
Alle er velkomne!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.