Fin fest- god mad – dejlig musik

Ole Schwarz, formand for Kulturudvalget under Samrådet for Grindsted & Uggerhalne, bød fredag aften velkommen til forventningsfulde gæster i et fyldt Borger- & Kulturhus, hvor der først var spisning og senere dans med Pretenders.

Vi begyndte med spisning: lækre tapasretter fra Gandrup Gæstgivergård, og det gik fint, selv om der var mange mennesker. Der var livlig trafik ved baren, herligt!

Kl. 20 gik de seks medlemmer af Pretenders på scenen, og så blev der danset livligt til numre af Hollies, The Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton, Chuck Berry med flere. Selvom dansegulvet ikke var stort, lagde det ikke en dæmper på danselysten, tværtimod!

Kulturudvalget kan endnu engang se tilbage på et godt arrangement med fuld hus og takker vores sponsor Spar Nord for stor hjælp. Også tak til alle de frivillige, som i den grad var med til, at vi kunne gennemføre arrangementet, TUSIND TAK FOR DET. Herligt at så mange gæster kom til koncerten, det var med til at gøre aftenen hyggelig og festlig.

Kulturudvalget er allerede trukket arbejdstøjet, så sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 6. marts, hvor Teater Nordkraft kommer og opfører et teaterstykke ”I lort til halsen”. Vi glæder os til at se jer den aften. Vi vender tilbage med flere informationer, så hold øje med hjemmesiden.

Kulturudvalget
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Februar 2020

 

PRETENDERS i Kulturhuset

Fredag, den 31. januar 2020

Grindsted-Uggerhalne Samråd byder på en intim koncert – maks. 100 personer – med Pretenders fredag den 31. januar klokken 20 – 22.

Der er arrangeret spisning fra kl. 18.30, og dørene åbnes kl. 18.00 i Borger- & Kulturhuset i Grindsted.

 

 

Pretenders spiller et meget bredt og alsidigt repertoire, med bl.a. numre af:

Hollies, The Beatles, The Rolling Stones, Eric Clapton, Chuck Berry, Eagles, Doobie Brothers, Fleetwood Mac, The Who og mange andre.

Det er musik fra 60erne, 70erne og 80erne, med hovedvægt på musik med flerstemmig sang – de er kendt for deres fine harmonier a la Hollies. Og de er Hammergode at danse til!

Arrangør er Samrådets Kulturudvalg – billetter à 250 kroner fås hos

  • Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 6199 2302
  • Birthe Søborg, Hüttel Sørensenvej 123, Vodskov, tlf. 2160 0094
  • Helle Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 2695 8512
  • Ellen Nygaard Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 2224 2472
  • Villy Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 6116 3930
  • Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 2392 3068

Jule- og Nytårshilsen fra Samrådet

Julen har mange traditioner og en af dem er denne Jule- og Nytårshilsen fra Samrådet for Grindsted & Uggerhalne!

Hvad er der sket i 2019:

Cykelsti – som er det ældste udvalg -er i mål. De har udført en opgave som mange troede var umuligt – nemlig at få etableret vores flotte cykelsti. Som det sidste er der lavet en ny trafikregulering i Uggerhalne og denne trafikregulering vil vi nu forsøge at overføre til Grindsted.

Børn & Unge er færdig med legepladsen for de mindst og vi vil nu, i et samarbejde med FDF, gå i gang med at se på friluftsmulighederne i Hammer Bakker, herunder om der kan etableres noget med, klatring.

Kunst & Kultur har haft et travlt år med et par flotte aktiviteter samt opstart på et kommende samarbejde med Galleri Hammer om ”Kunst i Uggerhalne”. Udvalget vil i 2020 arbejde på at gennemføre 3 koncerter, og her har vi allerede besluttet, at koncerten i januar skal holdes i det nye Kultur og Borgerhus, hvor “Pretenders” spiller.

Lokalhistorie som består af Poul, har beskrevet mange spændende historiske projekter og dette fortsætter naturligvis i 2020. Håber fortsat, at få Poul til at holde et foredrag med den store lokale viden, han har om vores lokalhistorie.

Hjemmesiden udvikles fortsat og vi håber, at borgerne vil bruge den som en vigtig informationskilde. Alle de lokale foreninger er nu enige om, at bruge hjemmesidens kalender, så det kan blive et vigtigt værktøj (oversigt), så overlapninger undgås.

Skoleudvalget har dialogen med skolen, hvor vi forsøger at inddrage skolen og koordinere opgaverne. Vi oplever at interessen for samarbejdet udvikler sig positivt.

Byudvikling arbejder fortsat med at få udviklet nye byggegrunde. Vi har støttet lokale lodsejere i at få tilladelse til at udstykke nye grunde,og vi håber, at lodsejeren kan finde de nødvendige midler til projektet i 2020.

Vi har også haft dialog med By- og Landskabsforvaltningen, der har etableret 4 udstykning ved Kornelparken. Herudover er vi meget glade for at HOLM atter har igangsat et byggeri i Grindsted, hvor han har opført 3 x 2 rækkehuse.

Under Byudvikling er der nedsat 2 grupper:

PR-gruppen har nu fået sit eget liv og er blevet en selvstændig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består nu at repræsentanter fra Kulturhuset, GIF og Samrådet. Borgerforeningen overvejer deltagelse.
PR arbejder med at synliggøre vore byer i forhold til familier, der kunne ønske at flytte hertil. Herudover arbejder vi på at få synliggjort alle de lokale aktiviteter, der findes i vores område.

Det grønne hold fungerer perfekt og sørger for at byporte, HammerHatte samt kunsten ved gadekæret bliver vedligeholdt.  Holdet er også garant for, at HammerHattene i Kinnerup/Uggerhalne og Grindsted får nissehuer på.

Samrådet samarbejder fortsat med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker i Landsbyklyngen, og det er der kommet mange spændende fællesprojekter ud af. Aalborg kommune har nu bevilliget ca. 1 million kroner til at videreføre det arbejde, som de nedsatte arbejdsgrupper har udført.  Der er etableret en ny forening og bestyrelse for klyngesamarbejdet med de 6 samråd omkring Hammer Bakker.

Projekt Hammer Bakker er også et fællesprojekt med de øvrige samråd omkring Hammer Bakker. Her arbejdes med at synliggøre de mange ting, der sker og kommer til at ske i Hammer Bakker, herunder etableringen af projekt: ” Fra Vandtårn til Udsigtstårn”. Det store nye projekt (på 700 ha) som Aalborg kommune har indgået med Botanisk forening og Natur Danmark betyder, at Projekt Hammer Bakker er i gang med at nytænke det kommende samarbejde med disse 3 organisationer. Projekt Mødestedet, som er et projekt /arbejdsgruppe under Landsbyklyngen, har fået bevilget 200.000, – til en forundersøgelse af, hvordan et mødested kan etableres i Hammer Bakker. Dette projekt er et meget spændende og tidskrævende.

Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker,som nu er en selvstændig forening med egen bestyrelse, arbejder Samrådet tæt sammen med.

Ja, der er sket mange ting i 2019, det vil fortsætte i 2020!

Disse ting kan dog kun ske, fordi mange bakker op om Samrådet i Grindsted & Uggerhalne, så vi sammen kan gøre vore to byer til dejlige og aktive områder for både nuværende og kommende borgere.

Jeg vil slutte af med at ønske alle en god jul og et lykkebringende nytår!

Mange hilsner
Ole Schwarz
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne 

Så fik HammerHattene atter hver sin hue på

Det var dejlig solskin og vindstille på “Trekanten” i Uggerhalne i formiddags, da HammerHattene fik sine røde nissehuer på.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne ved Byudviklingsgruppen arrangerede med glögg, æbleskiver, saft, sodavand og naturligvis huer, som Tove Hannibal atter har syet.

Ole Schwarz kunne byde velkommen til mere end 50 fremmødte, heriblandt mange børn. Skønt!
Tove blev sekunderet af adskillige hjælpsomme børn, da huerne skulle monteres! En god formiddag i Uggerhalne.

Efterfølgende blev der sat huer på hattene i Grindsted.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
7. december 2019

Gadekæret – hvad sker der lige nu?

Målet med det arbejde, der foregår ved Grindsted Gadekær lige nu, – og i nær fremtid, er at forbedre muligheden for aktiviteter, forskønne og skabe varierede grønne oplevelse for borgerne.

Først på året blev der fældet et antal træer for at skabe lys, luft og plads. Samtidig giver dette bedre forhold for de tilbageværende træer.

Netop nu bliver søen udvidet en smule og renset for uønsket vækst.

Der graves forsænkninger i terræn mod syd og øst for at skabe et ”sumpet naturområde”, der kan indeholde vand i særlige våde perioder.

Det opgravede jord lægges op og jævnes ud på det omliggende areal for at sikre et større tørt område.

I løber af de næste 6 måneders tid, når vejret tillader, bliver der finplaneret og sået græs samt plantet små buskgrupper på udvalgte steder.

Gadekæret vil dels komme til at fremstå som et ”tørt område” med klippet græs til forskellige aktiviteter, dels et ”Sumpområde” med Naturpræg  (biodiversitet).

Dette arbejde  står Aalborg Kommune for, i tæt dialog med repræsentanter fra Samrådets Byudviklingsgruppe.

Efterfølgende er planen, at der anlægges en træbro på ca. 40 meter over ”Sumpområdet” fra flisesti i sydvest til opholdsområde i øst.

Til etableringen af en sådan bro er der søgt fondsmidler.

Ole Kjær
for Byudvikling
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
November 2019

Renovering af Grindsted Hallen – Nyt tag og tagrender

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har i et samspil med GIF dannet en arbejdsgruppe bestående af Jane Gamborg, Ole Schwarz, Per Aagaard Nielsen og Lasse Breddam, som bl.a. har haft som mål at få igangsat et renoveringsarbejde af Grindsted Hallen.

Der har – med deltagelse af AK Bygninger og serviceleder Lars Præsius – været afholdt et møde for at vurdere tilstanden af Grindsted Hallen. Fra gennemsynet blev det konkluderet, at der af hensyn til både aktivitet, sikkerhed og økonomiske forhold var et påtrængende behov for at renove Grindsted Hallen – primært tag og tagrender.

Med det som baggrund har AK Bygninger (Aalborg Kommune) efterfølgende givet tilsagn om bevilling til gennemførelse af renoveringen af Grindsted Hallen i 2020. Fra udvalget – stor TAK til Aalborg Kommune for lydhørhed og BEVILLING!!

Det er for Grindsted og Uggerhalne – og især for brugerne af hallen – en dejlig nyhed (FØRJULEGAVE), idet både Grindsted Skole og hallen er vigtige hjørnestene i vores lokalsamfund – så endnu engang TAK for samspil og bevilling!

På ARBEJDSGRUPPENS vegne / lasse
November 2019

HammerHattene skal atter have nissehuer på

Det er blevet koldt, så HammerHattene skal atter have sine nissehuer på – det sker lørdag den 7. december kl. 11 på ”Trekanten” i Uggerhalne/Kinnerup. Skriv allerede nu dato og klokkeslet ind i din kalender!

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne er vært ved gløgg og æbleskiver og naturligvis sodavand til børnene.

Vi har gjort det før – så Samrådet opfordrer alle borgere i Grindsted og Uggerhalne/Kinnerup til, at vi sammen gør det til en årlig julebegivenhed!

Vi håber – at nissehuerne kan blive på HammerHattene julen over!

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
November 2019

Raggedy Anns i Borger- & Kulturhuset

Fredag den 1. november slog Kulturudvalget under Samrådet døren op til en hyggelig og pyntet sal i Borger- & Kulturhuset.

Godt 80 mennesker havde bestilt billetter til en aften i selskab med gode venner og naboer og ikke mindst til musik fremført af “the Raggedy Anns.” Inden musikerne gik på podiet, var der spisning – lækre tapasretter fra Gæstgivergaarden i Gandrup.
Kl. 20 gik “the Raggedy Anns” på scenen. De var i den grad veloplagte og kunne virkelig få publikum med sig med deres smittende humør og deres gode sange og tekster. “Raggedy Anns” består af tre mænd og to piger, som sang. Sangene blev kædet sammen med muntre indslag, primært fortalt af de to piger.
“Raggedy Anns” levede i høj grad op til vore forventninger. Det blev en forrygende aften  med et fantastisk og veloplagt publikum. Vi vil gerne takke alle for den store opbakning til vores arrangement. Uden jer ingen fest!
Vi er allerede godt i gang med at arrangere næste musikbegivenhed – reserver allerede nu fredag den 31. januar, hvor “Pretenders” kommer og spiller.
Vi glæder os til at se jer – og vender senere tilbage med flere oplysninger.
Kunst & Kultur
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne Samråd
November 2019

NYT i Borger- & Kulturhuset!

Torsdag eftermiddage fra kl. 16 til 18 vil der være aktiviteter i caféen for alle.

Du kan låne børnebøger, fagbøger og romaner fra Vodskov bibliotek.

Du kan komme med dine egne brugte bøger og låne andres.

Du kan deltage i workshop om brug af smartphone og computer. Tag gerne din egen med.

Du kan spille kort og brætspil.

Du kan købe kaffe, te, øl og sodavand.

Kom og mød andre fra byen og få nogle hyggelige timer. Alle er velkomne.

Vi starter torsdag d. 24. oktober.

Bestyrelsen 
Oktober 2019

Koncert i Grindsted: RAGGEDY ANNS

Grindsted-Uggerhalne Samråds Kulturudvalg indbyder til spisning og koncert i Grindsteds nye kulturhus bag Grindstedhallen den 1. november. Billetter kan købes ved medlemmer af kulturudvalget (først til mølle) og prisen er 250,- for koncert og koncertmenu. Program: 18.30 – 20.00 Koncertmenu og 20.00 – 22.00 Koncert. Kontakt Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 6199 2302.

The Raggedy Anns har sine rødder I Aalborg, men henter sin inspiration fra den amerikanske bluegrass country og folk scene. Medlemmerne er fra Skagen, Højene, Skyum, Skive og Aalborg. Aalborg-bandet er efterhånden blevet et af landets mest eftertragtede bands inden for genren med bl.a. job på Tønder og Skagen Festival. Med de to frontfigurer Stine Flyvholm og Katrine Schmidt, fortolkes der både energiske bluegrassnumre og melankolske folk historier. De bakkes op af guitaristerne Anders Duus og Steffen Thomsen, og kontrabassist Mark Kühn.

Hvorfor navnet?
Bandet har navn efter en over 100 år gammel kludedukke fra Indianapolis, som blev gjort populær af en designer, Johnny Gruelle.
Der findes store fanklubber og hele supermarkeder i USA med ting og sager til kludedukkefamilien.

 


Hvad er Bluegrass?
I 1940’erne var oldtime/country blevet tilpasset tidens populærmusik, og som bolværk mod dette arbejdede Bill Monroe, en sanger og mandolinspiller fra staten Kentucky på at raffinere og viderudvikle spillet på de traditionelle instrumenter og den flerstemmige sang. Countrymusikken havde fjernet sig fra den oprindelige rustikke stil med banjoen og violinen som de dominerende instrumenter, dem der holdt fast ved denne stil optrådte mest som pauseklovne ved countryshows eller som indslag der skulle gøre de konservative tilfreds. Bill Monroe var en af dem, der holdt fast ved den gamle stil, men han var ude på at forny den for at lave et bolværk mod de nymodens strømninger i countrymusikken.

Efter tilnavnet på hans fødestat The Bluegrass State kaldte han sit band The Bluegrass Boys. Sidst i 1940’erne havde han efterhånden udviklet den stil, der kom til at danne skole og som bestod af guitar, violin og banjo fra det klassiske oldtimestringband plus mandolin og kontrabas. Hans sang var influeret af bluesmusikken uden at den mistede kontakten med rødderne i de gamle angelsaksiske folkesange, og mellem hvert vers improvisererede instrumenterne en solo meget inspireret af jazzensimprovisationer. Grundrytmen dannes af kontrabassen og guitarens dybe strenge på 1. og 3. taktslag og guitarens høje strenge og en mandolinakkord på 2. og 4. taktslag, der giver musikken dens særlige hoppende rytme.

Vel mødt til koncert i KBHB Kultur- og Borgerhuset i Hammer Bakker.

 

Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter
Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.