Et strejftog i Grindsted, Uggerhalne og Kinnerups historie

Foredrag med Poul Dahl den 8. september i KBHB Grindsted

Denne aften fik vi besøg af Poul Dahl, som vi alle kender fra Horsens-Hammer Hjemstavnsforening, Lokalhistorisk arkiv i Vodskov. Poul dykkede ned i 16.000 års historie, så der var fart over feltet!

Poul tog os med først gennem landets opståen og geologiske særpræg, og derefter gennem befolkningens kulturelle udvikling. Gennem hans levende fortællinger og fine plancher oplevede vi, i et lokalhistorisk perspektiv og tidsbillede, byernes udvikling.

Selv om vi har boet i området i mange år formåede Poul alligevel at komme med overraskende facts og nye billeder. Blandt andet var det fyldte kulturhus betaget af historien om mergeleventyret i Kinnerup. Tænk, at det var Danmarks næststørste mergelforetagende! Nogle af maskiner lignede sågar dem, som Aalborg Portland anvender.

Ved hjælp af udvalgte matrikelkort fik vi illustreret, hvor vi nu bor og hvorfor. Poul forklarede også, hvordan gamle gårde langsomt forsvandt ud af bybilledet, og hvordan parcelhuskvarteret kom til at dominere.

Til afslutning havde Poul lavet et lille foredrag med billeder af lokale sportskoryfæer, som vakte stor lykke. Flere af sportsheltene var endda til sted denne aften!

I næste uge er det Langholternes tur til at få deres historie serveret, denne gang af Andy Jensen med Poul som bisidder.

Dan Ole Faaborg
September 2021

OKTOBERFEST – 8. oktober 2021

 

 

 

 

 

 

Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER

Efter en lang nedslukningsperiode kan vi igen mødes, så kom til OKTOBERFEST i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER – fredag den 8. oktober 2021, kl. 18.00.

Som traditionen byder det for en oktoberfest, kan der købes unikke pølser og rigeligt med god øl. Endvidere vil Anders Holst – med god musik – sikre, at humøret bliver højt med mulighed for sang og en lille dans.

Med OKTOBERFESTEN kunne det også blive en by-tradition, at oktoberfesten bliver stedet og muligheden for at arrangerer en årlig GADEFEST! Arrangørerne vil derfor skabe mulighed for, at de enkelte gader kan reservere et GADEBORD.

Billetter og bestilling af et eventuelt gadebord – ring til: Joan Foldager – tlf. 2176 4287 eller Inger Toft – tlf. 9828 6582

BEMÆRK: Oktoberfesten er for alle beboere i Grindsted og Uggerhalne og omegn!!

 

Husk festlighederne den 11. september eftermiddag OG AFTEN

Vi holder fest om eftermiddagen, men også om aftenen i Kultur- og Borgerhuset:

Her vil der være koncert med JigIT. JigIT er et nyetableret band med stærke rødder i den traditionelle IRSKE folkemusik. Repertoiret bringer lytteren på en rejse gennem den IRSKE folkemusik med smukke ballader om alt fra immigration og mørk spiritus til kærlighed og fædreland krydret med en omgang energiske jigs og reels.

Bandets fire medlemmer vægter irsk autenticitet højt og finder blandt andet inspiration i grupper som The Dubliners, Planxty og andre populære grupper fra samtiden.

Aftenprogrammet ser således ud:

18.00 –  Serveres der grillmad

19.00 – Koncert med JigIT

22.30 – Afslutning.

I tilknytning til spisning og koncert kan du købe vin, øl og vand.

Adgangsbilletter til koncerten inkl. grillmad kan du bestille – først til mølle – ved Lasse Breddam (lassebreddam@gmail.com) senest 1. september.
Kulturstøtte fra Aalborg Kommune medfører, at prisen kun 100 kr. pr. person!!

Kom og vær med til en festlig aften i Kultur- og Borgerhuset!

Arrangører:
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne og Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER
August 2021

Gratis minikoncert i Uggerhalne 9. august: Sigurvin Sigurdsson med band

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne har fået et sidste- øjebliks-tilbud på et dejligt orkester gennem Aalborg Kommunes midler for sommeraktiviteter.

Det er mandag den 9. august, hvor der spilles live fra 20.00 til 21.00 på Hjertegræsvej ved bålhytten og frugthaven.

Sigurvin og hans folk kommer på en blokvogn med overdækning. Samrådet og borgergruppen står for arrangementet. Der kan købes forfriskninger. Skulle der komme en byge kan vi være i ly i bålhytten og tre pavilloner.

Sigurvin Sigurdsson har sin daglige gang som lærer på Skørping skole, men under lærerfacaden, gemmer der sig en rockmusiker.

Der er en betagende, nordjysk autenticitet over Sigurvin Sigurdsson og hans »uhøflige, charmerende, islandske americana,« som han selv formulerer det. Der er garanti for lækker musik, hygge og god stemning, når Sigurvin Sigurdsson tager scenen.

Det er gratis, du skal ikke have billet, mød bare op!

 

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Borgergruppen
Juli 2021

DET SKER I GRINDSTED-UGGERHALNE Lørdag den 11. september

Kom til indvielse af GANGBROEN i Gadekæret i Grindsted og fejring af Samrådets 10. års jubilæum. Dagen afsluttes med koncert i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER.

 

 

 

Eftermiddagens program ved GADEKÆRET:

 • 13.00 Velkomst v/samrådsformand Ole Schwarz.
 • 13.10 Indvielse af rådmand for Kultur-og Sundhedsforvaltningen Mads Duedahl og afdelingsdirektør Kristian Hedemann Nielsen, SPAR NORD.
 • 13.30 Musik og underholdning ved tryllekunstneren Michael Bach.
 • 14.30 Musik i TELTET ved lokale musikere.
 • 15.30 Musikunderholdning med VINGAARDS TRIO.
 • 16.30 Aktiviteterne i Gadekæret slutter.
 • 18.00 Grillmad og koncert i Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER

Med dette arrangement ønsker Samrådet for Grindsted og Uggerhalne at benytte lejligheden til at fejre såvel samrådets 10 årsjubilæum som indvielse af den ”nye” gangbro i Gadekæret. Med jubilæet kan vi også glæde os over nogle af de store resultater, som Samrådet har initieret gennem de senere år:
1) Tilbygning og ombygning af Grindsted Skole.
2) Etablering af cykelstien mellem Grindsted og Vodskov.
3) Opførelse af Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER.
4) Forventet lokalplangodkendelse af parcel-/lejeboligareal mellem Grindsted og Uggerhalne.
5) Forskønnelse af Gadekæret.

”Hverdagen”er på vej tilbage, og vi vil glæde os over de opnåede resultater og forhåbentligt en tid uden COVID19, hvorfor Samrådet har taget en række festinitiativer, der gerne for alle skal medvirke til gensyn og styrke fællesskabet i Grindsted og Uggerhalne. Det skal i den sammenhæng nævnes, at Aalborg Kommune via tilskudspuljen til sommeraktiviteter har støttet initiativerne.

I en Mucirkusforestilling inviterer Michael Back børn og barnlige sjæle til en forrygende sjov forestilling med de bedste af sine cirkussange. Det bliver en supersjov forestilling med masser skæg og ballade, musik, gøgl, trylleri og magi. Det bliver også en koncert, hvor der skal grines, synges, danses, hoppes, fjolles og ikke mindst leges cirkus.
Glæd jer til en festlig oplevelse med Michael Back i absolut børnehøjde.

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Juli 2021

Fællesspisning i Hammer Sognegård

Der er atter fællesspisning i Sognegården
Arrangementer på fredag den 3. september; den 15. oktober og den 3. december.
Alle dage kl. 18, pris pr. person 60 kr.
Tilmelding til Anne Hejlesen på tlf. 9828 6295 onsdagen før.
Ole Peter Jakobsen
Juli 2021

FÆLLESSPISNING i SOGNEGÅRDEN

Så er der igen fællesspisning i Sognegården

Fredag den 28. maj kl. 18 holdes der fællesspisning i Hammer Sognegård efter lang tids pause.
Tilmelding til Anne Heilesen senest onsdag den 23. maj på tlf. 9828 6295.
Max antal deltagere er 25 personer.
Pris: 60 kr. pr. Person.
Ole Peter Jakobsen
Maj 2021

Sådan gør du

 

 

 

 

 

Vi har netop lagt en instruktiv information på forsiden af hammernyt.dk, som viser, hvad du skal gøre, hvis en person får hjertestop.

Klik her for at se: https://www.hammernyt.dk/ 

 

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Bestyrelsen
Maj 2021

 

Pris til årets gode og smukke byggeri og det gode byrum 2020

Vi fortsætter den gode tradition med at udpege årets gode og smukke byggeri i Grindsted og Uggerhalne. Vil du være med, så læs videre og hør hvordan.

Samrådet har fokus på Grindsted og Uggerhalnes forskønnelse. Rådet har side 2012 præmieret årets gode og smukke byggeri og det gode byrum. Indtil videre har smukt renoverede huse i begge byer vundet, og ejerne modtaget en stentøjsplakette fremstillet af vores lokale kunstner, Margit Plougstrup.

Samrådet ønsker med sin pris at fremme godt og smukt byggeri i landsbyerne, byggeri som passer ind i vore landsbymiljøer. Vi ønsker at anspore borgerne til at gøre det samme og dermed bidrage til, at det er attraktivt at bosætte sig i vore byer.
Men også at have fokus på det, vi kalder det gode byrum. Her tænker vi på anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore byer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse.
Vi tænker også på smukke haveanlæg, som binder have og hus sammen til en helstøbt enhed. Haveanlægget skal vende ud mod hovedfærdselsårerne i Grindsted og Uggerhalne, så forbipasserende kan se, hvor pænt det kan gøres og tænke, her vil jeg gerne bo!

”Det er vigtigt, at vi er mange om at pege på en vinder”, siger Samrådets formand, Ole Schwarz. ”Derfor beder vi interesserede borgere indsende forslag med en kort begrundelse – gerne også med et fotografi”.

Et eller flere af nedenstående kriterier til præmiering af Smukt og Godt Byggeri og det Gode Byrum skal opfyldes:

 • Den gode arkitektur. Gode og smukke nybygninger opført i Grindsted, Uggerhalne og Kinnerup. Bygninger, som passer ind i landsbymiljøer og som er med til at fremhæve deres egenart netop som landsby. Her vil bygninger, som er innovative også klimateknisk og som kan tjene som et godt eksempel til efterfølgelse opnå en fortrinsstilling ved bedømmelsen.
 • Den gode renovering. God og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger, der bidrager til at bibeholde og gerne genskabe de kvaliteter, der ligger i den oprindelige, men nu afdæmpede landsbyarkitektur. Et renoveringsprojekt kan være at tilbageføre til det oprindelige, men også et projekt, hvor der tilføres moderne kontrastskabende elementer.
 • Det gode byrum. Andre anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse. Det kan være et samlende ”torv”, Væresteder, andre spændende aktivitetsrum, identitetsskabende kunst, herunder kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggeri og anlæg i byerne.
 • Det smukke haveanlæg. Vi ønsker også at præmiere den smukke forhave, som vender ud mod de to byers hovedstrøg: Grindstedvej, Vodskovvej ind til Kinnerupgaard, Uggerhalnevej og Espelunden og som derved er med til, at den forbipasserende får et positivt indtryk af byrummet.

Indstilling. Byernes borgere kan indstille projekter, som opfylder en eller flere af ovenstående kriterier til præmiering. Projekter skal være afsluttet inden for det seneste år – altså i 2020.

Du skal indsende dit forslag med en kort begrundelse, gerne vedlagt foto til: Ole Schwarz Høgevej 6, Grindsted, 9310 Vodskov ole.schwarz@gmail.com
Vi skal have dit forslag senest den 25. april 2021.

Ud fra de indkomne forslag udvælger komiteen det projekt, der skal præmieres.

Præmieringen sker ved Samrådets generalforsamling i efteråret 2021.

Vi ønsker at sige forslagsstillerne tak og sætter nogle flasker vin på ”højkant”. Vi trække lod blandt indsenderne. Navne på de udtrukne vil ligeledes blive offentliggjort ved generalforsamlingen, på hammernyt.dk og på Aktiviteter i Grindsted og Uggerhalne.

Kunst og Kultur
En projektgruppe i
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Marts 2021

Baggrunden for at stien ved “Gennem Bakkerne” er vanskelig at færdes på

Samrådet er blevet orienteret om, at en sti ved Grindsted er blevet pløjet op, så man havde svært ved at gå på denne.  Vi har derfor rettet henvendelse til lodsejeren for at høre om formålet med dette.

Lodsejeren har svaret følgende til os:
”Formålet var at renovere vejen, så vi kan komme op i vores egen skov med skovmaskiner. Så snart frosten går af jorden vil vejen/stien blive planeret og lagt tilbage.”

 

Senere har lodsejeren tilføjet:
”Jeg har nu planeret stien så godt jeg kunne i frostvejret. Jeg mener resultatet bliver bedre for gående og tilgængeligheden til skoven med skovningsmaskiner”

Samrådet håber, at dette har skabt klarhed over lodsejerens formål.

Med venlig hilsen
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Februar 2021

Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.