Borgerforeningens generalforsamling, onsdag d. 28. mar. 2018, kl. 19.30, i KBHB

 • GENERALFORSAMLING I BORGERFORENINGEN DEN 28. MARTS 2019 KL. 19:30

  Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn

  torsdag, den 28. marts kl. 19:30 i Kultur og Borgerhuset i Hammer Bakker (KBHB).

  Inden generalforsamlingen inviteres der til fællesspisning kl. 18:30. Tilmelding til spisningen kan ske til Bo Hovgaard Thomasen senest tirsdag den 26. marts, på tlf. 29 80 84 05 – også gerne per SMS.

  Vi kunne rigtig godt tænke os nye kræfter og idéer i bestyrelsen, eventuelt også som suppleanter. vi vil derfor opfordre alle interesserede til kraftigt at overveje at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

  Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer og referent

  2. Formandens beretning

  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Behandling af indkomne forslag.

  Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres senest den 27. marts

  TIL FORMAND BO HOVGAARD THOMASEN, KORNELPARKEN 22, TLF. 29 80 84 05

  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  BESTYRELSESMEDLEMMER PÅ VALG ER:
  Bo Hovgaard Thomasen
  Ole Faaborg

  SUPPLEANTER ER:
  Der har ikke været nogen suppleanter i 2018.

  7. Valg af revisorer

  8. Eventuelt

  Med venlig hilsen

  Bo Hovgaard Thomasen

Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter
Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.